Binnen het gehele searchproces nemen de researchactiviteiten een belangrijke plaats in: naast een zorgvuldig up-to-date gehouden en beveiligd bestand van kandidaten beschikt de Research over een grote hoeveelheid gegevens van markten, ondernemingen en mensen. Door een uitgebreid netwerk heeft zij tevens belangrijke ingangen in relevante marktsegmenten. Een optimaal gebruik van alle researchinstrumenten ligt aan de basis van een snelle en discrete identificatie van gekwalificeerde kandidaten. Na het interviewproces bepaalt de consultant, veelal na intern overleg, welke kandidaten zich het meest voor presentatie aan de opdrachtgever kwalificeren, waarbij de selectiecriteria nogmaals intensief als toetsingsinstrument worden gehanteerd.