Baris Consult voert haar opdrachten uit op basis van executive search, een proces, waarbij "maatwerk" ten aanzien van zowel de persoonlijke als professionele criteria, die aan kandidaten worden gesteld, de essentie is voor succesvolle afronding van de zoekopdracht.

Voor een duidelijk beeld van de vacature wordt de structuur van de onderneming in kaart gebracht en wordt er een beeld gevormd van de bedrijfscultuur, werkklimaat en de doelstellingen op kortere en langere termijn. Niet alleen de huidige kenmerken en inhoud van de vacante positie zijn bepalend voor de vaststelling van de selectiecriteria, ook het vermogen van een kandidaat om de eigen functie gestalte te geven, alsmede de potentie om bij te dragen aan geplande ontwikkelingen van de onderneming, worden betrokken bij het totale beeld van de kandidaat.

Omgevingsonderzoeken, markt- en functie-analyses, intake gesprekken en interviews vinden plaats volgens een beproefd concept. Van standaardisatie is evenwel geen sprake; een grote verscheidenheid aan culturen en persoonlijke verwachtingspatronen vragen om een grondige kennis van de opdrachtgevende onderneming en de juiste interpretatie en inlevingsvermogen bij de beoordeling van kandidaten.